Aktiviteter

                                 Generalforsamling

                      Skanderborg-Odder Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Skanderborg-Odder Lærerkreds

Onsdag den 25. marts kl 17.00 på Parkvejens Skole, Nølevvej 4, 8300 Odder.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal skriftligt foreligge kredskontoret senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

Medlemsarrangement den 24/4 2019. 

PISSEDÅRLIG UNDERVISNING, Oplæg med Knud Romer og Alexander von Oettingen på VesterMølle i Skanderborg.

 Pissedaarlig Undervisning2